Chưa thể đẩy bệnh nhân cho nhà thuốc

November 20, 2012 by nguyensung

Theo qui định về kê toa thuốc hiện nay của Bộ Y tế (điều 7 QĐ 04/2008/QĐ-BYT ngày 1-2-2008) chỉ cho phép bác sĩ viết tên thuốc theo tên hoạt chất (trừ trường hợp thuốc có nhiều hoạt chất) nhằm loại bỏ chuyện chi hoa hồng cho bác sĩ. Nhưng theo tôi chúng ta làm thế là chưa thỏa đáng, thậm chí còn nguy hiểm hơn cho bệnh nhân vì các lý do sau đây:

1/ Khi một dược sĩ mở nhà thuốc đồng nghĩa với việc họ muốn kinh doanh kiếm lời, vậy đối với họ lợi nhuận là trên hết. như vậy thuốc nào lời nhiều (chênh lệch này là chênh lệch đồng nghĩa với hoa hồng) là họ sẽ bán vì họ không phải chịu tránh nhiệm về mặt chất lượng, vì thuốc đó đã được cấp phép lưu hành.

2/ Các nhà thuốc của chúng ta chưa có dược sĩ  lâm sàng (người có quyền và khả năng tư vấn và đổi thuốc  - dù là đổi biệt dược (nếu thấy toa thuốc có vấn đề về chuyên môn), thậm chí hiện nay chúng ta chưa đủ Dược sĩ đại học đứng ở nhà thuốc để tư vấn và bán thuốc mà chủ yếu là đội ngũ dược trung và dược sơ cấp – những người này chưa đủ thẩm quyền và trình độ chọn thuốc thay thế.

3/ Trong các biệt dược lưu hành trên thị trường (có cùng hoạt chất) có những thuốc đạt chất lượng thưc sự, có những biệt dược không có cơ sở để bác sĩ tin tưởng vào chất lượng (mà bệnh nhân sự sống của họ được tính theo microgam hàm lượng thuốc nên bác sĩ không thể chỉ định những thuốc mà họ không tin tưởng – vì họ là người chịu trách nhiệm về sự sống còn của bệnh nhân). Vì vậy mà có nhiều thuốc bác sĩ không thể ghi hoạt chất.

4/ Người Dược sĩ của chúng ta chưa có ràng buộc chịu tránh nhiệm về bệnh tật và tính mạng bệnh nhân, mà bác sĩ nào điều trị - ghi toa - thì bác sĩ đó chịu tránh nhiệm. Như vậy khi dược sĩ được quyền bán thuốc không theo toa bác sĩ ghi (tự ý đổi biệt dược) thì phải đồng nghĩa với người dược sĩ đó chịu trách nhiệm về bệnh tật và tính mạng bệnh nhân. Cũng chính vì lý do này mà rất ít người bán thuốc tự ý đổi toa.

Qua những điều nêu trên chúng ta thấy là chúng ta phải quản lý từ gốc rễ của vấn đề chứ không phải chúng ta đưa ra những biện pháp chưa phù hợp với thực tế ở đất nước chúng ta.

Comments

comments powered by Disqus