Xác định mục tiêu

by Kinh Nguyen

Mục tiêu nghiên cứu là đích nhắm để đạt tới của một dự án nghiên cứu. sự khác biệt giữa mục tiêu “tổng quát” và “cuj thể” có thể loại trừ những sự nhầm lẫn không cần thiết. Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu là những gì sẽ đạt được qua dự án nghiên cứu và tại sao.

Xác định xem vắc xin mới có nên đưa vào các chương trình y tế công cộng.

Các mục tiêu cụ thể của dự án nghiên cứu là các đích nhắm cụ thể của nghiên cứu, thường là những cấu phần nhỏ được tách ra một cách hợp lý tư những gì sẽ được hoàn thành. Nói cách khác, các mục tiêu cụ thể liên quan tới những câu hỏi nghiên cứu cụ thể mà nhà nghiên cứu muốn trả lời qua nghiên cứu đề xuất.

Khi đánh giá một vắc xin mới, để xác định mức độ bảo vệ có thể quy được cho vắc xin trong dân số nghiên cứu bằng cách so sánh nhóm được vắc xin và nhóm không vắc xin.

Comments

comments powered by Disqus