Nguyên nhân tử vong 2005-2015

October 8, 2016 by Kinh Nguyen

Các nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, thay đổi trong 10 năm qua tại Việt Nam sắp theo thứ hạng1.

2005 2015 % thay đổi Tai biến MMN 1 1 Tai biến MMN 8.1% TMCT cục bộ 2 2 TMCT cục bộ 10.4% Ung thư phổi 3 3 Ung thư phổi 24.9% Lao 4 4 COPD 8.6% COPD 5 5 Tiểu đường 23.8% NT ĐHH dưới 6 6 Alzheimer 14.7% TNGT 7 7 NT ĐHH dưới -4.0% Tiểu đường 8 8 TNGT -5.9% Alzheimer 9 9 Lao -31.2% Thận mạn tính 10 10 Thận mạn tính -0.8%

NT: Nhiễm trùng; TNGT: Tai nạn giao thông; COPD: Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính; TMCT: Thiếu máu cơ tim; MMN: mạch máu não; ĐHH: Đường hô hấp

  1. Global Burden of Disease Study 2015. Global Burden of Disease Study 2015 (GBD 2015) Life Expectancy, All-Cause and Cause-Specific Mortality 1980-2015. Seattle, United States: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), 2016. 

Comments

comments powered by Disqus