Nguyên nhân chết trẻ 2015

October 9, 2016 by Kinh Nguyen

Các nguyên nhân gây chết trẻ hàng đầu, thay đổi trong 10 năm qua tại Việt Nam sắp theo thứ hạng1.

2005 2015 % thay đổi Tai biến MMN 1 1 Tai biến MMN 3.3% TNGT 2 2 TMCT cục bộ 5.1% TMCT cục bộ 3 3 TNGT -13.0% NT ĐHH dưới 4 4 UT phổi 22.4% Dị tật bẩm sinh 5 5 NT ĐHH dưới -28.6% Sinh non 6 6 Dị tật bẩm sinh -18.0% Lao 7 7 Tiểu đường 16.2% UT phổi 8 8 UT gan 12.0% Đuối nước 9 9 Lao -35.5% Tự sát 10 10 Đuối nước -32.1% UT gan 11 12 Tự sát -3.4% Tiểu đường 13 13 Sinh non -48.2%

NT: Nhiễm trùng; TNGT: Tai nạn giao thông; COPD: Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính; TMCT: Thiếu máu cơ tim; MMN: mạch máu não; ĐHH: Đường hô hấp

  1. Global Burden of Disease Study 2015. Global Burden of Disease Study 2015 (GBD 2015) Life Expectancy, All-Cause and Cause-Specific Mortality 1980-2015. Seattle, United States: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), 2016. 

Comments

comments powered by Disqus