Ứng dụng SEM

January 18, 2014 by Kinh Nguyen

Mặc dù đã có trên 40 năm áp dụng mô hình phương trình cấu trúc (SEM) trong các ngành khoa học hành vi, hiếm khi có kết quả phân tích nào từ SEM được sử dụng cho hoạch định chính sách hay cho các nghiên cứu lâm sàng liên quan.

Kaplan, David W. (2008). Structural Equation Modeling: Foundations and Extensions (Advanced Quantitative Techniques in the Social Sciences). SAGE Publications, Inc; 2nd edition)

Comments

comments powered by Disqus