Vui: Thống kê và di truyền học

June 5, 2013 by Admin

drugs-scientist

Thống kê đóng một vai trò quan trọng trong di truyền học.

Ví dụ, các phân tích thống kê đã chứng minh rằng số con của một người là một đặc tính di truyền.

 

Do vậy, nếu cha mẹ bạn không có con, thì số chênh có con của bạn cũng là không.

Comments

comments powered by Disqus