Nghiên cứu bệnh chứng lồng trong đoàn hệ

October 20, 2012 by Kinh Nguyen

Cohort: Đoàn hệ, là một nhóm đối tượng cùng trải qua một khoảng thời gian nhất định và có chung một số đặc điểm nhất định (ví dụ như đoàn hệ người sinh ra ở Tp.HCM trong thời gian từ 1986 đến 1990, những người sống sót trong một vụ động đất; những tài xế xe tải có hút thuốc là có tuổi đời từ 30 đến 40).

Nghiên cu bnh-chng lng trong đoàn hlà cách hiệu chỉnh thiết kế đoàn hệ cơ bản thường sử dụng trong các nghiên cứu dịch tễ học bằng cách đưa một nghiên cứu bệnh-chứng vào trong một nghiên cứu đoàn hệ hồi cứu hoặc đoàn hệ tiền cứu.

Ví dụ, để đánh giá có phải mức độ của các nguyên tố vi lượng trong huyết thanh có liên quan đến nguy cơ ung thư sau này hay không, các mẫu máu được thu thập như một đặc điểm nền từ tất cả các đối tượng trong một nghiên cứu đoàn hệ.

Nếu trong một nghiên cứu đoàn hệ cơ bản thì mỗi mẫu máu của mỗi người trong đoàn hệ này sẽ được phân tích về mức độ các nguyên tố vi lượng, sau đó đoàn hệ này sẽ được theo dõi trong 10 đến 20 năm sau đó để so sánh số mới mắc ung thư ở các mức khác nhau của mỗi nguyên tố vi lượng.

Tuy nhiên với nghiên cứu bệnh-chứng lồng trong đoàn hệ, những mẫu máu lấy làm đặc điểm nền sẽ chỉ đơn giản được trữ lạnh và tất cả những đối tượng tham gia sẽ được theo dõi sự phát triển bệnh ung thư. Một khi tích lũy đủ số ca bệnh cần thiết để thống kê, mẫu máu của những bệnh nhân này sẽ được lấy để phân tích. Bên cạnh đó những mẫu máu của những đối tượng không bệnh được chọn nội trong đoàn hệ ban đầu cũng sẽ chọn để phân tích, giống như cách làm của nghiên cứu bệnh-chứng.

Bằng cách tiến hành phân tích mẫu máu của những nhóm nhỏ trong dân số nghiên cứu chứ không phân tích toàn bộ các đối tượng tham gia, nghiên cứu bệnh-chứng lồng trong đoàn hệ có thể tiến hành chỉ với một phần nhỏ chi phí so với chi phí thông thường của một nghiên cứu đoàn hệ. Cách tiếp cận này đặc biệt hiệu quả trong cách xử lý các nghiên cứu đòi hỏi các xét nghiệm đắt tiền cần phải được tiến hành trên hàng chục ngàn đối tượng nghiên cứu.

Xem thêm

Comments

comments powered by Disqus