Bảng kiểm đánh giá nghiên cứu khoa học

October 20, 2012 by Admin

Nếu bạn là dân YTCC thì ít nhiều bạn cũng đã tham gia, sẽ tham gia và chắc chắn sẽ phải tham vào một nghiên cứu khoa học nào đó, hơn thế nữa để có thể tốt nghiệp ra trường bạn cũng sẽ phải làm một luận văn nghiên cứu khoa học. Để có thể lượng giá đề tài của mình làm trước khi báo cáo thì bạn hãy thử trả lời một số câu hỏi đánh giá báo cáo nghiên cứu khoa học dưới đây để tự tin hơn khi báo cáo đề tài của mình.

• Câu hỏi nghiên cứu là gì? Trả lời câu hỏi nghiên cứu có đem lại kiến thức mới và ứng dụng được hay không?

• Mục tiêu nghiên cứu có ràng hay không?

• Nghiên cứu là mô tả hay phân tích? Nghiên cứu xác định số đo quy mô (tỉ lệ hiện mắc, tỉ suất mới mắc) hay số đo liên quan (RR, RD, AF, ARR, NTT, v.v) – Nếu NC phân tích có loại bỏ tác động yếu tố gây nhiễu hay không

• Định nghĩa cụ thể cho biến số trong NC

• Thiết kế nghiên cứu sử dụng là nghiên cứu gì?

• Dân số đích của nghiên cứu là gì? Dân số nghiên cứu (mẫu) có đại diện cho dân số mục tiêu hay không?

• Có biện minh đầy đủ về cỡ mẫu?

• Có trình bày biện pháp khắc phục sai số lấy mẫu, sai lệch thông tin, sai lệch gây nhiễu

• Trình bày phần mềm thống kê và phương pháp phân tích số liệu

• Bàn luận về vấn đề y đức

• Kết quả có trình bày đặc điểm dân số của dân số nghiên cứu?

• Kết quả có đáp ứng các mục tiêu nghiên cứu

• Các bảng biểu có tính chất đõn giản, đầy đủ và tự giải thích

• Bàn luận có lí giải tính đại diện của dân số nghiên cứu hay không?

• Bàn luận có so sánh kết quả với các tác giả khác hay không?

• Tác giả có bàn luận về tính chính xác và đúng của nghiên cứu ?

Nguồn: PGs.Ts.Đỗ Văn Dũng

Comments

comments powered by Disqus