Kết luận

by Kinh Nguyen

Nghiên cứu khoa học là một trong những hoạt động khó khăn nhất của nhân loại, và sự hỗ trợ nó nhận được chính là thước đo sức mạnh, sức sống và tầm nhìn của xã hội. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu đã dần dần phát triển để trở thành chính xác hơn và hiệu quả hơn bao giờ hết. Kỹ thuật để khám phá cái chưa biết là nằm trong tầm tay. Tuy nhiên, sự thành công của điều này vẫn phụ thuộc vào tài năng cá nhân và tập thể các nhà nghiên cứu giới hạn bởi các nguyên lý khoa học, chẳng hạn như những nguyên lý để xử lý trật tự, suy diễn và cơ hội, như đã được xem xét và bao gồm qua các thiết kế nghiên cứu và phương pháp luận vững chắc.

Comments

comments powered by Disqus