Các vấn đề sức khỏe gây tàn tật hàng đầu 2015

October 9, 2016 by Kinh Nguyen

Các nguyên nhân gây tàn tật hàng đầu, thay đổi trong 10 năm qua tại Việt Nam sắp theo thứ hạng1.

2005 2015 % thay đổi Đau lưng dưới/cổ 1 1 Đau lưng dưới/cổ 10.9% Bệnh về giác quan 2 2 Bệnh về giác quan 12.4% Các bệnh da liễu 3 3 Các bệnh da liễu -3.4% Rối loạn trầm cảm 4 4 Rối loạn trầm cảm 5.8% Giun đường ruột 5 5 Đau nửa đầu 3.8% Đau nửa đầu 6 6 Bệnh cơ xương khác 6.5% Bệnh cơ xương khác 7 7 Tiểu đường 33.5% Các bệnh DD khác 8 8 Tâm thần phân liệt 13.3% Thiếu máu thiếu sắt 9 9 Các bệnh DD khác -41.7% Tiểu đường 10 10 Hen suyễn 5.3% Tâm thần phân liệt 11 11 Thiếu máu thiếu sắt -40.0% Hen suyễn 12 22 Giun đường ruột -75.3%

DD: Dinh dưỡng

  1. Global Burden of Disease Study 2015. Global Burden of Disease Study 2015 (GBD 2015) Life Expectancy, All-Cause and Cause-Specific Mortality 1980-2015. Seattle, United States: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), 2016. 

Comments

comments powered by Disqus