QGIS 2.2 Valmiera - Phần mềm thao tác thông tin địa lý

March 18, 2014 by Kinh Nguyen

Với tên phiên bản 2.0 Valmiera - một thành phố của Latvia - Quantum GIS chính thức đổi tên thành QGIS đã có những cải tiến đáng kể cả về giao diện và các chức năng hỗ trợ. Dưới đây là một số thay đổi và chức năng mới trong phiên bản Valmiera.

Quantum GIS đổi tên thành QGIS

Chữ ‘Quantum’ trong ‘Quantum GIS’ chưa hề có ý nghĩa đặc biệt cụ thể nào nên để tránh nhầm lẫn, dự án chính thức bỏ từ Quantum và sử dụng QGIS với tất cả các chữ cái viết hoa để chỉ về phần mềm.

Công cụ dán nhãn

Hệ thống đã hoàn toàn được cải tiến - với nhiều tính năng mới như tạo bóng đổ, các tùy chọn cho phân loại dữ kiện và cải thiện quá trình xử lý. Thêm vào đó, nhãn có thêm các thuộc tính nâng cao dựa trên bản chất dữ kiện.

Công cụ phân tích

Cửa sổ dòng lệnh

Để truy cập nhanh các chức năng thao tác địa lý, mở cửa sổ dòng lệnh với phím tắt Ctrl + Alt + M và gõ tên của công cụ muốn dùng. Cửa sổ sẽ hiển thị các tùy chọn và chạy thao tác tương ứng. Không cần phải tìm kiếm chức năng trong menus nữa.

Cải thiện công cụ bản đồ điểm nóng

Với hàng loạt cải tiến và tối ưu, tạo bản đồ điểm nóng nay nhanh hơn. Thêm vào đó, có thể lựa chọn hàm hạch trong vẽ bản đồ điểm nóng.

Hỗ trợ thao tác dữ kiện

Dự án phát triển phân tích không gian SEXTANTE đã được tích hợp vào QGIS trong menu Processing. Trong menu này, hàng loạt chức năng phân tích không gian cực mạnh được tích hợp - với API cho python giúp dễ dàng thêm các công cụ mới và các hooks cho phép truy cập các chức năng phân tích của nhiều công cụ phổ biến khác như GRASS, OTB, SAGA,…

Thao tác trực quan

Một chức năng đặc biệt nữa là khả năng kết hợp các công cụ bằng hình ảnh trực quan. Công cụ Processing Modeller giúp xây dựng các phân tích phức tạp từ một loạt các cấu phần đơn riêng biệt. Mô hình này có thể lưu và sử dụng trong xây dựng các mô hình phực tạp hơn nữa.

Các tính năng cho lớp dữ kiện

Nhiều chức và tùy chọn mới như số thống kê, biểu tượng, công cụ biên tập thêm bút chì đò thể hiện những chỉnh sửa chưa lưu. Gạch chân lớp đang thao tác, các chức, nhân đôi lớp dễ dàng trong menu chuột phải.

Biên tập nhiều lớp dữ kiện, áp dụng tùy chọn cho một hoặc tất cả các lớp.

Kết xuất bản đồ

Thêm HTML vào bản đồ, và hỗ trợ kết xuất nhiều trang.

Chức năng bổ trợ

QGIS 2.2 đưa ra một trình quản lý công cụ bổ trợ hoàn toàn mới, người dùng có thể tải, tắt mở quản lý dễ dàng. Giao diện hoàn toàn mới và thân thiện.

Hỗ trợ lập trình

Console Python mới với nhiều chức năng hơn: hỗ trợ tính năng tự điền, highlight cấu trúc lệnh, tùy chỉnh font.

Cùng với rất nhiều cải tiến khác, bạn đọc quan tâm có thể tải bản mới nhất tại

QGIS Standalone Installer Version 2.2 (32 bit)
QGIS Standalone Installer Version 2.2 (64 bit)

Comments

comments powered by Disqus