Báo chí thiếu chuyên môn

February 16, 2014 by Kinh Nguyen

“và thế là dù các nhà nghiên cứu có thận trọng trong báo cáo kết luận của nghiên cứu cũng như nhấn mạnh sự cần thiết phải lượng giá thêm kết quả như thế nào, thì hầu hết các hãng thông tấn báo chí cũng sẽ rất ít để tâm đến các lời cảnh báo như vậy. Đến lúc thông tin được phổ biến trong toàn cộng đồng, qua báo chí và các phương tiện nghe nhìn,các lời khuyến nghị mang tính gợi ý từ nghiên cứu lại bị diễn giải thành như một sự thật.”  - Giáo sư danh dự Brian MacMahon - Trưởng Trường YTCC Harvard từ 1958 -1988.

Comments

comments powered by Disqus