Cách chọn kiểm định thống kê

by

Chọn 3 bước để giúp chọn phương pháp phân tích thống kê phù hợp cho vấn đề. Kết quả đi kèm với liên kết chạy phân tích bằng R. Xem từ vựng phía dưới để giúp lựa chọn. Nếu thấy chỗ sai hoặc cần cải thiện vui lòng để lại lời nhắn cuối bài.

Có bao nhiêu biến số phụ thuộc?

Từ vựng

 • Biến số phụ thuộc: đầu ra, kết cuộc, hậu quả của nghiên cứu.
 • Biến số độc lập: biến số tiên đoán, nguyên nhân của hậu quả.
 • Nhóm độc lập lẫn nhau: Ví dụ chiều cao nam với nữ.
 • Nhóm phụ thuộc lẫn nhau: v.d. cân nặng cùng một người đo lường trước và sau học đại học
 • Biến số liên tục: v.d. huyết áp
 • Biến số không liên tục: v.d. số con
 • Biến số phân nhóm: v.d. chủng tộc
 • Biến số thứ tự: v.d. thứ hạng
 • Bình thường: biến số có phân phối bình thường, v.d. $\sim N(\mu, \sigma)$
 • 2+: 2 nhóm trở lên; 2/+:2 hoặc trên hai
 • đa biến: multivariate; đa hiệp biến: multiple.

Comments

comments powered by Disqus