Gmail, Mutt, OfflineImap và Unity Mail

September 21, 2016 by Kinh Nguyen

Như tựa đề mô tả, ngoài việc cấu hình để đọc Gmail với Mutt, và đồng bộ emails với OfflineImap, sử dụng Unity Mail để nhận tin báo khi có mail mới đồng thời kích hoạt OfflineImap chạy đồng bộ khi có mới mới là giải pháp hoàn hảo nhất cho tới nay khi dùng Mutt. Mô hình này được minh họa rất tốt ở hình dưới

Chi tiết cấu hình có thể xem tạm ở đây, rảnh mình sẽ tóm tắt bài này cho thuận tiện hơn.

Để thêm Unity Mail vào bộ ba này, cấu hình Unity Mail với tài khoản Gmail dùng trong Mutt, Offlineimap, sau đó đơn giản tạo file chạy lệnh đồng bộ khi có mail mới

cd ~
touch UpdateMail.sh
echo offlineimap -o > UpdateMail.sh
chmod +x UpdateMail.sh

và trỏ cấu hình của Unity Mail: Options > Execute this command on messages receive tới nơi file vừa lưu (v.d. ~/UpdateMail.sh).

Tận hưởng thành quả!

Comments

comments powered by Disqus