Cách viết Markdown

September 11, 2016 by Kinh Nguyen

Markdown là cấu trúc viết đơn giản và dễ dàng để định dạng văn bản trên nhiều ứng dụng khác nhau, từ tạo web, phần mềm, đến các văn bản chuyên nghiệp như báo cáo và bài báo khoa học. Viết một cách đơn giản nhưng định dạng cuối cùng hoàn toàn chuyên nghiệp, ví dụ, trang này được viết dưới dạng markdown.

Để sử dụng, bạn có thể mở bất cứ trình biên tập nào, như notepad, gedit,…và lưu file với đuôi như .md, .markdown. Công cụ miễn phí và hỗ trợ tốt có thể kể đến là Atom. Cuối cùng, Pandoc hỗ trợ chuyển đổi từ markdown sang tất cả các định dạng văn bản khác, như .docx, .doc, .tex.

Ví dụ các định dạng văn bản căn bản

Dễ dàng viết **in đậm** và *in nghiêng* với Markdown. Bạn có thể tạo liên kết tới trang [YTCC Online](http://ytecongcong.com)
  
Dễ dàng viết in đậmin nghiêng với Markdown. Bạn có thể tạo liên kết tới trang mạng YTCC Online

Comments

comments powered by Disqus