Canada khuyến nghị phụ nữ 40-49 tuổi không nên đi khám sàng lọc ung thư vú

April 4, 2016 by Kinh Nguyen

Nhóm công tác Y tế Dự phòng Canada đưa ra khuyến nghị trên, đồng thời khuyến nghị đối với phụ nữ 50-69 và 70-74 thì nên sàng lọc mỗi 2-3 năm [1].

Đương nhiên, khuyến nghị này có được từ phân tích trên số liệu mới mắc của phụ nữ Canada.

Source

Ước lượng số cần sàng lọc (NNS) để phòng ngừa một ca tử vong do ung thư vú là 2108 người trong nhóm tuổi 40-49, nếu thực hiện sàng lọc một lần mỗi 2-3 năm trong vòng 11 năm. Phòng ngừa một ca tử vong này sẽ đưa đến khoảng 690 phụ nữ có nhũ ảnh dương giả, kéo theo các xét nghiệm bổ sung và ước lượng 75 phụ nữ sẽ phải làm sinh thiết không cần thiết.

Ước tính chẩn đoán quá cho nhóm tuổi này không có, nhưng ở phụ nữ 39 tuổi trở lên, nhóm nghiên cứu ước tính cứ mỗi 1000 phụ nữ được sàng lọc sẽ có 5 phụ nữ sẽ phải thực hiện cắt bỏ khối u/vú không cần thiết.

Đánh giá của nhóm nghiên cứu là “tỷ số lợi ích tiềm năng-nguy hại không ủng hộ việc thực hiện sàng lọc trong nhóm tuổi 40-49". Nhóm nghiên cứu cũng thừa nhận là những phụ nữ coi trọng việc giảm, dù chỉ một phần nhỏ, khả năng tử vong và coi nhẹ việc có thể có những kết quả bất tiện sẽ có nhiều khả nặng lựa chọn thực hiện sàng lọc.


  1. Recommendations on screening for breast cancer in average-risk women aged 40–74 years http://www.cmaj.ca/content/183/17/1991.full 

Comments

comments powered by Disqus