[Ubuntu] Cài nhanh Texlive cho Latex

May 26, 2014 by Kinh Nguyen


Để có thể soạn thảo văn bản với LaTeX một cách thoải mái nhất, bước khó đầu tiên là cài đặt và cấu hình để cho máy có thể biên dịch được file tex

Với máy kết nối mạng và ``có nhiều thời gian" thì có thể cài trực tiếp với lệnh

sudo apt-get install texlive
Cài với lệnh:
Nhấn đồng thời Ctrl+Alt+T, dán lệnh và điền password của mình nếu yêu cầu.

Tuy nhiên sẽ tốn nhiều thời gian, dung lượng internet và nếu sau này cài lại sẽ phải tải lại tương tự. Do vậy, tải file iso cung cấp sẵn tại trang TUG với 2 tùy chọn là tải trực tiếp hoặc tải với torrent (dung lượng ~ 2.4Gb, ngang ngửa MS Office).

Giả sử file ISO tải về sẽ là có tên dạng texlive2013-20130530.iso nằm trong folder ~/Downloads.

Các hướng dẫn sau đã giản lược để nhanh chóng cài với lệnh thành công, tránh khó khăn cho người mới sử dụng Ubuntu.

Chuẩn bị

  • Nếu dùng Ubuntu 14.04, có thể click phải vào file iso mới tải và chọn Open With > Disk Image Mounter.
  • Với bản khác cần gõ các dòng sau
sudo mkdir /mnt
cd ~/Downloads
sudo mount -t iso9660 -o ro,loop,noauto texlive2013-20130530.iso /mnt

Cài

Nếu bạn có ổ cứng lớn và không quan tâm tiết kiệm dung lượng, có thể cài toàn bộ các gói đi kèm bằng lệnh sudo ./install-tl. Và nhấn chọn ở các cửa số tiếp theo (tổng cộng ~3Gb). Thay vì vậy có thể chọn bỏ bớt các gói không cần thiết như các gói hỗ trợ ngôn ngữ Ả rập, Trung, Hàn, Nhật...

sudo apt-get install perl-tk
cd /mnt
sudo ./install-tl -gui perltk

Một cửa sổ hiện lên, có thể chọn như sau (thay đổi theo nhu cầu của bạn) và nhấn okInstall

Cửa sổ cài xong

Cấu hình hệ thống

Lúc này hệ thống chưa nhận chương trình, để hoàn tất, cần tiếp tục cấu hình thêm với lệnh sau (Hướng dẫn sau áp dụng cho Ubuntu 64bit, với bản 32bit chỉ cần thay tất cả x86_64-linux bằng i386-linux trong các dòng lệnh)

echo 'PATH=/usr/local/texlive/2013/bin/x86_64-linux:$PATH; export PATH' >> ~/.profile
echo 'MANPATH=/usr/local/texlive/2013/texmf-dist/doc/man:$MANPATH; export MANPATH' >> ~/.profile
echo 'INFOPATH=/usr/local/texlive/2013/texmf-dist/doc/info:$INFOPATH; export INFOPATH' >> ~/.profile
echo 'INFOPATH=/usr/local/texlive/2013/texmf-dist/doc/info:$INFOPATH; export INFOPATH' >> ~/.profile

Sau đó

sudo su
echo 'MANPATH_MAP /usr/local/texlive/2013/bin/x86_64-linux /usr/local/texlive/2013/texmf-dist/doc/man' >> /etc/manpath.config

Hoàn tất.

Comments

comments powered by Disqus