Tại sao em bị đánh

September 20, 2012 by nguyensung

Đêm trực, bệnh nhân nằm hết cơ số giường của phòng cấp cứu. Một bệnh nhân nam đang ở tuổi học sinh, sau khi nhậu về gây chuyện với ai đó và bị đánh chảy máu tới bệnh viện. Sau khi được y bác sĩ khâu vết thương, bệnh nhân được mời ngồi để làm bệnh án.

Bỗng bố của bệnh nhân và người nhà từ đâu đó ào vào phòng cấp cứu đòi đánh bệnh nhân vì tội đi nhậu, đánh nhau.

Bác sĩ mời tất cả người nhà ra ngoài.

Bố bệnh nhân liền chửi “mày làm bác sĩ ngon lắm hả, mày muốn làm việc nữa hay thôi”?! rồi đưa điện thoại lên chụp hình bác sĩ ?!

Bạn hiểu tại sao bệnh nhân đó bị đánh không?.

Comments

comments powered by Disqus