Dịch tễ

Lo ngại gia tăng về sai sót thống kê đưa đến tuyên bố về P-Values

Lo ngại gia tăng về sai sót thống kê đưa đến tuyên bố về P-Values

Hội Thống kê Mỹ (ASS) muốn thay dổi cách các nhà khoa học sử dụng suy luận thống kê. “Chúng ta dạy…

Nghiên cứu

Đạo đức trong thống kê

Đạo đức trong thống kê

Các qui tắc đạo đức trong khoa học thống kê không thu hút nhiều sự chú ý của công chúng cũng như…

[Ubuntu] Cài nhanh Texlive cho Latex

Để có thể soạn thảo văn bản với LaTeX một…

Nghiên cứu tái lập được

Mục tiêu của nghiên cứu tái lập được là công…

Nên đưa ra báo động dù giả hay là không? [Phần II]

Phân tích tổng hợp kết quả của các nghiên cứu…

Thống kê

Cài JAGS trên Linux

Cài JAGS trên Linux

JAGS- Just Another Gibbs Sampler là phần mềm mã nguồn mở cung cấp chức năng tương tự WinBUGS. Tuy nhiên JAGS được…

QGIS 2.2 Valmiera – Phần mềm thao tác thông tin địa lý

Với tên phiên bản 2.0 Valmiera - một thành phố…

Xuất bảng chéo cho biến nhị giá từ R sang Latex

R to Latex: Crosstable for binary response Để có kết…